R

Regnskab: Hvordan bruger vi vores penge, og hvor mange får vi ind? Få svaret ved at læse vores årsregnskab, som du finder nederst på siden

Røde Kors/Halvmåne/Krystal: Røde Kors har tre godkendte symboler, nemlig korset, halvmånen og krystallen. Selvom det oprindlige symbol - korset - ikke har religiøs betydning, men er det omvendte schweiziske flag, blev halvmånen for at undgå konflitker, godkendt som symbol. Det er kun overvejende muslimske lande, der bruger halvmånen. I 2005 blev endnu et symbol godkendt - krystallen - som det indtil videre kun er Israel der bruger.

S

Slum: Slum er, når en masse mennesker bor tæt sammen under særligt dårlige forhold. Selvom slumbyer og slumsamfund kan se meget forskelige ud, alt afhængigt af om de ligger i Indien eller Zimbabwe, kan man sagtens sige noget generelt om dem. Slum er karakteriseret ved fattigdom, lav indkomst og utilstrækkelige levebetingelser. Ifølge UN-Habitat, som er FN's afdeling for bebyggelse og bæredygtig byudvikling, er slum karakteriseret ved, at der er en eller flere af følgende faktorer:

• Utilstrækkelig adgang til rent vand.
• Utilstrækkelig adgang til sanitet og anden infrastruktur.
• Dårlig strukturel kvalitet af boliger.
• Overbelægning.
• Usikker opholdsstatus.

Cirka 1/5 af husholdningerne i verdens slum er meget fattige og er karakteriseret af mere end tre af faktorerne. Det største problem i slummen er manglende vand og sanitet.

Socialt arbejde: Flere end 10.000 frivillige i vores 210 lokale Røde Kors-afdelinger afhjælper social nød og gør en medmenneskelig forskel med udgangspunkt i lokale behov og det enkelte menneskes livssituation. Læs mere om vores sociale arbejde i Danmark

Sult: 795 millioner mennesker verden over sulter. Hvis man sulter, bliver kroppen svagere. Lige så stille lukker kroppens forsvar ned, og der er fri bane for bakterier og parasitter, så folk dør af sygdomme. Læs mere om den aktuelle sult-katastrofe i Afrika

Sundhed: Sundheden er dårlig i fattige lande, hvor sundhedssystemet ikke er udbygget, og folk ikke kan få lægehjælp og informationer om de mest almindelige sygdomme. 663 millioner mennesker i verden har ikke adgang til rent drikkevand. Næsten 1 milliard mennesker mangler ordentlige toilet- og kloakforhold.

Sygdom: Aids og Malaria er blandt de mest udbredte og dødelige sygdomme, der rammer udviklingslandene. (Se under Aids og Malaria)

Sårbare familier:
 Flere og flere familier har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Ofte er familierne ramt på flere måder: Det er svært at få pengene til at slå til, og både børn og voksne savner socialt fællesskab. Familierne kan være ramt af sygdom, være nye i landet eller have svært ved at få hverdagen til at fungere med et lille barn, hvis man selv er et ungt menneske. Læs om vores netværk for familier

T

Tsunami: Tsunamier bevæger sig med 700-900 kilometer i timen, hvilket er lige så hurtigt som en flyvemaskine.

Tøj: Som et led i indsamling af penge til det humanitære og sociale arbejde samler Røde Kors hvert år tonsvis af tøj, møbler og nips sammen til genbrug. Læs mere om vores genbrug af tøj

Tørke: Tørke rammer flere udviklingslande især i Afrika. Lige nu er der tørke i Sydafrika og Afrikas Horn, som bl.a. betyder at lande som Sudan, MAlawi, Etiopien og Somalia er ramt hårdt. Læs mere om tørken og sulten i Afrika