M

Mad: Hvis man ikke får mad og sulter, bliver kroppen svagere. Lige så stille lukker kroppens forsvar ned, og der er fri bane for bakterier og parasitter, så folk dør af sygdomme. Læs om sultkatastrofen i Afrika


Malaria:
Det er stik fra malariamyggen, der giver malaria. Myggen lever både i Afrika, Asien og Mellemamerika, men 86 procent af alle malariatilfælde rammer på det afrikanske kontinent. Læs mere om Malaria på Læger Uden Grænsers hjemmeside

Medlemmer: Når du er medlem af Røde Kors, bakker du op om vores arbejde. Hver dag året rundt hjælper vi mennesker, der er ramt af katastrofer, krige og konflikter. Herhjemme hjælper 30.000 frivillige i hele landet sårbare og ensomme mennesker. Læs mere om at blive medlem

Menneskerettigheder: Menneskerettighederne, som vi kender dem i dag, blev til i 1948. Dengang blev landene i FN enige om nogle helt grundlæggende rettigheder for alle mennesker. For eksempel står der, at man ikke må forskelsbehandle folk på grund af køn, hudfarve eller lignende. Du kan læse mere om rettighederne på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside

Mikrolån: Mikrolån i ulande har et humanitært formål. Ideen med mikrolån i ulande er at folk får en mulighed for at låne penge, så de kan skabe sig en forretning eller opbygge deres hjem. Lånene kan udbydes af for eksempel private personer i Danmark, således at man kan støtte en bæredygtig udvikling af ulandende.

N

Neutral: Røde Kors er en neutral organisation og kan hjælpe begge sider i en krig. Men Røde Kors har også holdninger. Læs om vores holdninger

Nødhjælp:
 Ofte er behovet for nødhjælp størst i udviklingslande, hvor katastrofer – uanset om de skabt af mennesker eller naturen – rammer hårdest. Men jo fattigere et land er, jo færre gode veje er der. Derfor kan det være ekstra svært at få nødhjælp frem. Læs mere om nødhjælp

Nødhjælpspakker: Hver dag deler Røde Kors nødhjælpspakker med mad ud til mennesker, som er ramt af sult eller større katastrofer som jordskælv og oversvømmelse. Læs mere om indholdet i en nødhjælpspakke

O

Organisation: Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, der består af 210 lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse. Hvert andet år samles repræsentanter for de lokale afdelinger til et repræsentantskabsmøde, der er den øverste beslutningsmyndighed i Røde Kors. Læs mere om vores organisation

Orkan: Orkaner (som også bliver kaldt cykloner og tyfoner) er nogle af verdens kraftigste og mest ødelæggende naturfænomener. Læs mere om naturkatastrofer på vores temasite om klima

P

Patientstøtte: Vores frivillige besøger ensomme patienter på hospitaler rundt om i hele landet. Læs mere om vores arbejde for ensomme i Danmark

Penge: Hvad går de til? I 2015 gik 39 procent til katastrofer og nødhjælp, 20 procent til udvikling og forebyggelse, 12 procent til genbrug, 9 procent til hjælpearbejde i Danmark, 6 procent til administration, 5 procent til indsamling, 2 procent til førstehjælp og samaritter, 2 procent til oplysning, 1 procent til øvrige udgifter. Læs mere om hvad pengene gik til i 2015

Psykologhjælp: Røde Kors hjælper med det man i fagsproget kalder psykosocial støtte. Det vil sige at Røde Kors i forbindelse med for eksempel katastrofer sender psykologer ud, som skal hjælpe de overlevende med traumer og lignende.