I

Indsamling: Røde Kors har flere forskellige indsamlinger. Èn gang om året er der den årlige landsindsamling. Der oprettes også indsamlinger, når der sker katastrofer ude i verden, og så kan man starte sin egen indsamling på vores hjemmeside. Læs om alle de mange måder man kan støtte os på

Internationalt Røde Kors:
Udover Danmark har 189 andre lande et nationalt Røde Kors eller Røde Halvmåne selskab. Det er alle de lande, som har underskrevet Genève-konventionen. Selskaberne arbejder nationalt og hvis muligt også internationalt. Læs mere om den internationale del af Røde Kors

IT: Den danske afdeling af Røde Kors er blandt andet specialiseret i IT og sender IT-folk ud til katastrofer. Læs mere om hvad vi gør, når der sker en katastrofe

J

Jutlandia: Hospitalsskibet “Jutlandia” udsendtes i 1951 til Korea som dansk bidrag til FN's aktion. Dansk Røde Kors drev skibet, hvor 5.000 blev behandlet ved fronten, flere tusinde krigsfanger og sårede blev taget med på vejen, når skibet hvert år sejlede til Danmark. Skibets læger behandlede 20.000 sårede på land. Indsatsen ophørte i 1953. Læs mere om Røde Kors' historie

K

Katastrofer: Når en katastrofe rammer, rykker internationale Røde Kors hold ud med få timers varsel for at få overblik og koordinere indsatsen. Læs mere om hvad vi gør, når der sker en katastrofe

Katastrofeberedskab: Vores internationale katastrofeberedskab består af mere end 150 højt specialiserede delegater, der står til rådighed for øjeblikkelig udsendelse. Alle udsendte delegater er professionelle og modtager løn under udsendelsen. Røde Kors sender ikke frivillige ud til internationalt arbejde. Læs mere om det internationale katastrofeberedskab

Klima: De sidste 100 års massive forbrug af især olie har været med til at betyde, at den gennemsnitlige temperatur på verdensplan er steget med 0,74 grader. Det lyder måske ikke af meget, men det har alvorlige konsekvenser - især i de fattige dele af verden, hvor stigende vandstande, oversvømmelser og ørkenspredning truer. Afrika og Asien er de kontinenter, der bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. Læs mere om klima på vores temasite

Krig: Vi har som den eneste nødhjælpsorganisation et mandat til at hjælpe i krige – på begge sider af konflikten. Vi uddeler nødhjælp, sørger for rent drikkevand og lægehjælp. Og ofte er Røde Kors' læger og sygeplejersker helt ude ved fronten for at hjælpe de sårede. Læs om Røde Kors’ arbejde under en krig

Krigens Regler: Røde Kors er oprindeligt sat i verden for at mindske lidelse under krig. Der findes regler for krig, og en af Røde Kors’ opgaver er at sikre at reglerne følges – og at hjælpe ofrene. Læs om Krigens Regler

Krigsfanger: Røde Kors har, som de eneste i verden, ret til at besøge alle krigsfanger for at se, om de bliver behandlet efter krigens regler og hjælpe dem med at komme i kontakt med deres familier. Hvert år besøger Røde Kors 400.000 krigsfanger over hele verden - det gælder også de fanger, USA i øjeblikket har interneret på Guantanamo-basen i Cuba og i Bagram i Afghanistan.

L

Landminer: Landminer er et godt eksempel på et våben, der rammer i flæng – det vil sige tilfældigt og ofte mange mennesker på én gang. Landminerne er en våbentype, som er årsag til unødvendige skader og lidelse, for minerne kan ikke skelne mellem soldater og civile.

Lokalafdelinger: Røde Kors har 210 lokale afdelinger. Læs mere om vores lokalafdelinger