E

Ebola: Ebola er en virussygdom, hvor op til 90 procent af de smittede dør. Der er altså tale om en sygdom med en meget høj dødelighed. Ebola smitter fra menneske til menneske gennem direkte kontakt med blod eller andre kropsvæsker (spyt, urin, opkast mm) Man kan også blive smittet ved kontakt med blod og kropsvæsker fra smittede dyr, både levende og døde. Sygdommen starter typisk med feber, muskelømhed, træthed og hovedpine. Derefter følger kraftigere symptomer som diarré, opkast samt påvirkning af nyre- og leverfunktion. Yderligere kan der forekomme kraftige blødninger samt organsvigt.
Der findes ingen kendt kur, ingen vacciner og ingen godkendte behandlingsformer for sygdommen. Læs mere om sygdommen på Læger uden Grænsers hjemmeside

Du kan læse om Røde kors´ arbejde for at komme ebolasmitten til livs her

Ensomme: Røde Kors støtter ensomme mennesker i Danmark på forskellige måder. Det kan være i form af besøgsvenner for blandt andet ældre og hospitalsindlagte eller i vågetjenesten, hvor en person giver ro og nærvær til døende personer i den sidste tid. Læs mere om Røde Kors’ arbejde for ensomme i Danmark

F

Fadder: At være fadder betyder, at man tager en andens barns trivsel på sig. I Røde Kors kan man gennem fadderordningen støtte et barn i et u-land, der er særligt økonomisk udsat, så barnet og dets søskendeflok får de bedste muligheder og opvækstbetingelser i en svær situation. Læs mere om Røde Kors´ fadderskabsordning

Fattigdom i Danmark: I Danmark kan man også være fattig, men det er ikke på samme måde, som fattige i udviklingslandene. Den type fattigdom, som vi har i Danmark kaldes for relativ fattigdom. Det betyder, at man ikke har råd til det samme, som andre grupper i det samfund, man lever i. Altså når man ikke har råd til at sende børnene til fodbold, eller ikke har penge nok til at invitere vennerne på middag. Læs mere om fattigdom i Danmark

Fattigdom i verden: Over 800 milliarder mennesker i verden lever i ekstrem fattigdom. Det betyder, at de er så fattige, at de har under 1,25 amerikansk dollar om dagen at leve for. Størstedelen af de allerfattigste mennesker lever syd for Sahara og i Sydasien. Læs om, hvad Røde Kors gør ved fattigdom i verden

Flygtninge: En flygtning er en person, der er flygtet på grund af krig eller forfølgelse, og derfor ikke kan bo i sit hjemland. Mange flygtninge er forfulgt på grund af race, religion, nationalitet eller politiske holdninger. Læs mere om, hvordan vi hjælper flygtninge

Forebyggelse: Røde Kors har mange projekter rundt om i verden, der har til formål at afværge katastrofers påvirkning på menneskers liv, og at minimere skaderne ved jordskælv, oversvømmelser, tørke og sygdomsepidemier. Læs mere om katastrofer og forebyggelse på vores temasite

Frivillige: Røde kors har cirka 30.000 frivillige i Danmark. De hjælper med en lang række forskellige aktiviteter lige fra førstehjælp til besøg til ensomme. Læs mere om Røde Kors' frivillige

Fængselsbesøgstjenesten: I en række af landets fængsler besøger frivillige de indsatte – uanset deres forbrydelse – og i nogle tilfælde er de frivillige den eneste kontakt til ”verden udenfor”. Læs mere om vores besøgsordninger

Førstehjælp: Røde Kors afholder førstehjælpskurser og stiller samaritter til rådighed ved arrangementer over hele Danmark. Samaritterne er til stede ved mere end 1300 arrangementer om året og udfører langt over 25.000 behandlinger. Læs om førstehjælp

G

Gadebørn: Der findes gadebørn i det meste af verden, men de fleste bor i storbyer i Afrika, Asien og Sydamerika. Der er cirka 100 millioner gadebørn i hele verden. Røde Kors forsøger at hjælpe gadebørn mange steder i verden. I Manila – hovedstaden i Filippinerne - har Røde Kors tidligere været med til at uddanne gadebørn til for eksempel at blive frivillige sundhedsarbejdere, som så igen kan hjælpe andre gadebørn. Men den bedste måde at hjælpe gadebørn på er ved at bekæmpe fattigdom. Læs mere om gadebørn på UNICEFs hjemmeside

Genbrug: Der er flere end 235 Røde Kors-butikker i Danmark og over 1.200 indsamlingscontainere. Læs mere om vores genbrugsarbejde

Genève: I Genève ligger det internationale Røde Kors Forbund (IFRC), som koordinerer det internationale arbejde, når der for eksempel er sket en katastrofe. Udover IFRC findes den internationale Røde Kors Komite (ICRC), som står for det internationale arbejde, når der er krige og konflikter. Læs mere om IFRC og ICRC

Genève-konventionerne: Genève-konventionerne er regler for krig. De skal for eksempel sikre, at soldater får behandling, hvis de bliver såret og taget tilfanget af fjenden. Så skal de sikre at ambulancer ikke bliver ramt af missiler, og at ingen – hverken krigsfanger eller civile - bliver tortureret eller voldtaget. Røde Kors har en helt særlig rolle i forhold til krigens regler. Røde Kors holder nemlig øje med, om reglerne bliver overholdt. For eksempel står der i reglerne, at alle navnene på krigsfanger skal udleveres til Røde Kors, og at Røde Kors gerne må besøge fangerne. Læs mere om krigens regler

H

Henry Dunant: Røde Kors’ grundlægger Henry Dunant samlede en gruppe mennesker, som i 1863 stiftede det, der senere skulle blive til den internationale Røde Kors Komité (ICRC). Læs mere om Dunant og Røde Kors' historie

Historie: Røde Kors i Danmark blev oprettet den 26. april 1876. Læs mere om vores historie